API

راهنمای برنامه نویسان :

Soon

PHP,XML
Html

ما اکنون تنها توسط پروتال گروه ام خدمات نمایش آب هوا ارائه می دهیم. برای دریافت کدها به آدرس weather مراجعه کنید.

به زودی کدهای احراز هویت مدیران وب سایت ها قرار داده می شود برخی سودجویان با هدف سئو اقدام به قرار دادن سایت های مشتریان خود در لیست سایت های افزایش بازدید کرده اند که بعد از پایان امتیاز حساب شخص مثلا سئوکار رتبه سایت فرد کاهش یافته این به علت آن است که نحوه افزایش بازدید نباید ناگهانی باشد و یا در یک زمان کوتاه بازدید سایت کاهش چشمگیر داشته باشد.از این پس گروه ام با این روش های سئو مقابله می کند.