قطع درگاه پرداخت

وبلاگ

به علت نامشخص سیستم های درگاه واسته قطع شدند به همین علت از ارائه خدمات مالی مانند شارژ حساب پرداخت موجودی حساب به کاربران نا توانیم تا روشن شدن موضوع در صورت نیاز به موجودی حساب از طریق تماس با ما درخواست دهید.
شما باید برای ارسال نظر وارد سیستم شوید!